ai generated, mouse, racing car-8674235.jpg

Fundacja Turing AI: Tworzenie Przestrzeni dla Rozwoju Społecznego i Gospodarczego poprzez Sztuczną Inteligencję

“Witaj świecie” to jedna z najbardziej klasycznych linijek kodu, która często pojawia się w programowaniu. Jest to swojego rodzaju powitanie, które sygnalizuje rozpoczęcie działania programu lub aplikacji. To prosta, ale symboliczna fraza, która może oznaczać wiele różnych rzeczy w zależności od kontekstu.

Chcemy wykorzystać tą frazę jako informację o rozpoczęciu działalności fundacji Turing AI – Transatlantic AI Synergy Foundation. Jest to dla nas – prof. dr hab Barbary Mróz-Gorgoń, dr Krzysztofa Radzymińskiego-Woźniak i Mateusza Podbielskiego – zwieńczenie dotychczasowych działań.

Fundacja Turing AI powstała z trzema głównymi celami, które są trzonem naszych działań.

Po pierwsze, kładziemy duży nacisk na edukację i rozwój kompetencji z zakresu sztucznej inteligencji. Naszym celem jest nie tylko przekazywanie informacji, ale również inspiracja do myślenia krytycznego i samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z AI. Wykorzystujemy nowoczesne metody dydaktyczne, aby uczynić wiedzę o sztucznej inteligencji bardziej przystępną dla szerokiego grona odbiorców. Nasze programy nauczania są dynamiczne i interaktywne, umożliwiając praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Drugim ważnym obszarem naszej działalności jest etyka sztucznej inteligencji. Rozwój AI niesie ze sobą wiele wyzwań etycznych, dlatego pracujemy nad tworzeniem standardów etycznych dla projektowania, rozwoju i implementacji systemów sztucznej inteligencji. Chcemy promować odpowiedzialne korzystanie z tej technologii, dbając o bezpieczeństwo i uczciwość wobec użytkowników i społeczeństwa. Organizujemy seminaria, warsztaty i konferencje, aby zwiększać świadomość tych kwestii i inspirować do podejmowania działań na rzecz etycznej pracy z AI.

Trzecim filarem naszej działalności jest współpraca transatlantycka w dziedzinie sztucznej inteligencji. Wierzymy, że globalne wyzwania wymagają globalnych rozwiązań, dlatego promujemy i wspieramy współpracę międzynarodową, zwłaszcza pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią a Stanami Zjednoczonymi. Nasze inicjatywy obejmują badania, rozwijanie programów edukacyjnych i działania mające na celu adresowanie globalnych problemów, takich jak ubóstwo, nierówności społeczne czy zmiany klimatyczne. Chcemy wspólnie budować lepszą przyszłość dla wszystkich, wykorzystując potencjał sztucznej inteligencji.

Fundacja Turing AI stoi na straży wartości, które są nam bliskie: wiedzy, innowacji i etyki. Nasza praca ma na celu nie tylko poprawę życia społecznego i rozwój gospodarczy, ale także budowanie świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa cyfrowego. Jesteśmy gotowi na wyzwania przyszłości i nieustannie dążymy do tworzenia lepszego jutra przy wykorzystaniu potencjału sztucznej inteligencji.

To właśnie dzięki takim inicjatywom jak Fundacja Turing AI możemy kroczyć pewniej w przyszłość, w pełni wykorzystując możliwości, jakie niesie za sobą sztuczna inteligencja. Pozwala nam to spojrzeć w przyszłość z optymizmem i wiarą w to, że dzięki odpowiedzialnemu podejściu do technologii możemy stworzyć świat, który jest lepszy dla nas wszystkich.

Z nieukrywaną radością zapraszamy do współpracy i partnerstwa.

Udostępnij

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *