List intencyjny – partnerstwo

PARTNERSTWO Z TURING AI

List intencyjny o partnerstwie

Z przyjemnością ogłaszamy naszą intencję nawiązania strategicznego partnerstwa z Turing AI Transatlantic AI Synergy Foundation.

Jesteśmy zainteresowani współpracą w obszarach aktywności badawczej, dydaktycznej, szkoleniowej i popularyzatorskiej, w szczególności:

  • Wspieranie i organizowanie działalności na rzecz nauki i techniki.
  • Rozwój działalności edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa.
  • Tworzenie i rozwijanie programów popularyzujących naukę i badania.
  • Łączenie wyników badań naukowych z praktycznymi rozwiązaniami.
  • Promowanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Zobowiązujemy się do wzajemnego wsparcia w inicjatywach adresowanych do pracowników i partnerów naszych instytucji oraz otoczenia społeczno-gospodarczego.

Zachowując poufność informacji oraz przestrzegając postanowień niniejszego listu intencyjnego przez naszych pracowników oraz osoby działające na nasze zlecenie lub w naszym interesie, wyrażamy nadzieję na owocną współpracę.