ZESPÓŁ FUNDACJI

Mateusz Podbielski

Bringing AI into daily life is like unlocking a new level of human potential. It's about democratizing opportunities tailoring experiences to individual needs, and propelling us toward a future of inclusivity and advancement. This is how we drive humanity forward, ensuring inclusivity isn’t just an ideal but a reality.

Mateusz Podbielski to lider innowacji technologicznych, zainspirowany duchem prawdziwego przedsiębiorcy i wizjonera. Jego ekspertyza w obszarach blockchain, sztucznej inteligencji oraz rozwoju aplikacji internetowych i mobilnych jest kluczem do sukcesu w dzisiejszej erze cyfrowej. Przez lata kariery Mateusz prowadził startupy do przełomowych sukcesów i przewodził firmie współpracującej z klientami z listy Fortune 500, demonstrowując rzadką umiejętność przekładania innowacyjnych wizji na wpływowe rozwiązania cyfrowe.

Jego filozofia opiera się na integrowaniu zaawansowanych technologii z praktycznymi zastosowaniami, przekraczając granice społeczności technologicznej i transformując branże. Mateusz angażuje się także w promocję roli edukacji w technologii, wspierając inicjatywy zapewniające niezbędną wiedzę i umiejętności przyszłym liderom.

Jego wizja przyszłości opiera się na współpracy, edukacji i nieustannym dążeniu do innowacji, z zamiarem napędzania postępu technologicznego i inspiracji nowych pokoleń myślicieli, twórców i innowatorów. Mateusz Podbielski jest nie tylko pionierem technologicznym, ale także motorem napędowym przyszłości cyfrowej.

Mateusz posiada również bogate kompetencje w zakresie edukacji innowacji oraz wspierania przedsiębiorczości. Jako aktywny uczestnik hubów innowacyjności, w tym Berlin Startup Now, przyczynia się do tworzenia ekosystemu wspierającego rozwój startupów i innowacyjnych przedsięwzięć.

Jego zaangażowanie w opracowywanie i wdrażanie planów nauczania, włączając w to mikropoświadczenia, umożliwia rozwój kompetencji cyfrowych i innowacyjnych u przyszłych liderów branży technologicznej.

Mateusz jest także współautorem platformy “Polska Platforma Integracji AI”, która umożliwia integrację sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach życia i biznesu, przyczyniając się do rozwoju technologicznego kraju oraz umacniania jego pozycji na arenie międzynarodowej. Jego wielostronne kompetencje obejmują nie tylko technologiczne aspekty innowacji, ale także ich edukacyjne i społeczne znaczenie dla przyszłości.